Intenzívní workshop s Gábi Duškovou v RC Radovánek, 24.10.2018 od

...

zážitkový seminář ve foyer univerzitní auly
Univerzita

...

Úterý 7.listopadu 2017 od 18:30 hodin, koncertní sál ZUŠ

Muzikoterapeutická pohádka v knihovně Jiřího Mahena, Brno, 23.

...

Gymnázium Jevíčko - aula, úterý 20.06.2017 od 17 hodin

... s názvem Muzikoterapie je jen jedna

...

24.května 2017, od 19hod.,
Čajovna U Poutníka, Hradec

...

V Machoňově pasáži v Pardubicích
dne 29.3. 2017, 9:30-11:30 hod.

Absolventský závěrečný koncert studentů Celostní muzikoterapie 3

...

Sobota 18. března 2017 v Pelhřimově při příležitosti festivalu dokumentárních filmů o lidských

...