skupiny.jpg
Individuální muzikoterapie

Individuální muzikoterapie - Intenzívní zvuková a energetická harmonizace. Vybírám hudební nástroje přímo pro vás a vaše aktuální potřeby. Délka je individuální, respektuji osobitost každého člověka a vaše konkrétní rozpoložení.

Od ledna 2019 nabízím kromě základních muzikoterapeutických technik také individuální ošetření metodou Zen-Touch™ Shiatsu - viz níže "Individuální celostní hýčkání" 

Muzikoterapeutická relaxace pro skupiny, muzikoterapeutický koncert

Muzikoterapeutická relaxace pro skupiny - Oblíbený způsob skupinové harmonizace. Pohodlně se uložíte na relaxační podložku, přikryjete se dekou a zaposloucháte se do intuitivního zpěvu a tónů muzikoterapeutických hudebních nástrojů, které vás vylaďují.

Délka vlastní relaxace je v rozmezí 60 – 100 minut, záleží na konkrétních požadavcích zadavatele, akustickém prostoru a především na vnímavosti skupiny. Při MT relaxaci dochází k propojení a vyladění celé skupiny najednou a zároveň klienti prožívají i velmi hluboce individuálně. Hloubka relaxace je mírou schopnosti odevzdat kontrolu své mysli a schopnosti přijímání zvukových vibrací. Opakovaným muzikoterapeutickým působením se proces relaxace lze snadno naučit. S každou další muzikoterapeutickou relaxací se prožitky různí, prohlubují. Při dlouhodobém působení dochází ke stabilizaci a posílení mentálních funkcí, nervové soustavy, imunitního systému a celkovému upevnění zdraví. Po relaxaci může následovat společné sdílení prožitků.

Muzikoterapeutický koncert - Koncert na běžné i méně známé muzikoterapeutické hudební nástroje s užitím intuitivního modulovaného, hrdelního a alikvótního zpěvu. Má rovněž relaxační a energizační účinky, ale je zpravidla kratší a nevyžaduje takové nároky na prostor jako pasívní relaxace, obvykle se při něm neleží. Může sloužit pro první seznámení se s muzikoterapeutickými hudebními nástroji, jako tzv. "ukázková hodina" muzikoterapie. 

 

Plakátek ke stažení naleznete zde (PDF - 1,52MB).

Muzikoterapeutické příběhy pro

Muzikoterapeutické "pohádky" - Příběhy s nenáročným krátkým dějem, které formou imaginace přivedou děti do světa tónů a zvuků. Délka podle věku skupinky. Ideální počet dětí - jedno oddělení v MŠ. 

Individuální celostní hýčkání

Může zahrnovat individuální muzikoterapii, která reflektuje vaše konkrétní aktuální potřeby, nebo práci s tělem pomocí Zen-Touch™ Shiatsu, nebo můžeme obě ošetření propojit v jeden delší harmonizační celek. 

Individuální muzikoterapie - Intenzívní zvuková a energetická harmonizace pomocí vybraných muzikoterapeutických nástrojů. Hlubinné léčení. Délka je individuální a respektuje osobnost každého člověka.

Zen-Touch™ Shiatsu - Inovativní metoda vytvořená Seymourem Koblinem, která kombinuje shiatsu, akupresuru, východní/asijské masáže a práci s tělem. Praktikující vyvíjí tlak, diagnostikuje stav energie v orgánech, meridiánech a zároveň postupně protahuje končetiny i celé tělo. Práci doprovázejí soucit, respekt a "energetická empatie", které slouží ke stimulaci toku chi a vyrovnání energie v těle. Zen-Touch™ je krásným doplněním práce s muzikoterapeutickými hudebními nástroji, také využívá energii zvuku, a obě metody je vhodné kombinovat i při jednom celostním ošetření.

Celková délka sezení Zen-Touch™ je cca 1,5 hodiny, pro celkové ošetření v kombinaci s muzikoterapií si vyčleňte min. 3 hodiny svého času.