skupiny.jpg
Muzikoterapeutická relaxace pro skupiny

Pohodlně se uložíte na relaxační podložku, přikryjete se dekou a zaposloucháte se do intuitivního zpěvu a tónů muzikoterapeutických hudebních nástrojů. Délka relaxace je přibližně 80 – 90 minut. Při ní dochází k navození stavu hluboké relaxace (mozková aktivita vykazuje vlny alfa až théta), ke zklidnění dechové a tepové frekvence, k normalizaci vnitřního prostředí organizmu. Subjektivně můžete vnímat obrazy podobné snění, můžete vidět nebo cítit své tělo „zevnitř", může dojít k vylaďování emočních i jiných bloků, můžete prožívat stavy „bez těla" či dokonce zažívat hlubokou meditaci a vnímat paralelní světy mimo prostor a čas. Záleží, co sami sobě dovolíte. S každou další muzikoterapeutickou relaxací se prožitky různí, prohlubují. Při dlouhodobém působení dochází ke stabilizaci a posílení mentálních funkcí, nervové soustavy, imunitního systému a celkovému upevnění zdraví. Po relaxaci následuje společné sdílení a doznívání prožitého.

 

Plakátek ke stažení naleznete zde (PDF - 1,68MB).

Muzikoterapeutický koncert

Koncert na běžné i méně známé muzikoterapeutické hudební nástroje s užitím intuitivního modulovaného, hrdelního a alikvótního zpěvu. Má rovněž relaxační a energizační účinky, ale je zpravidla kratší a nevyžaduje takové nároky na prostor jako pasívní relaxace, obvykle se při něm neleží. Může sloužit pro první seznámení se s muzikoterapeutickými hudebními nástroji, jako tzv. "ukázková hodina" muzikoterapie.

Individuální muzikoterapie

Intenzívní zvuková a energetická očista s použitím vybraných muzikoterapeutických nástrojů, energizace a harmonizace celé lidské bytosti. Hlubinné léčení. Délka je individuální.

Muzikoterapie pro školy, školky, ZUŠ, ostatní zařízení, pracovní kolektivy ...

Pro malé děti je vhodná speciální forma muzikoterapie - muzikoterapeutická pohádka = krátký imaginativní příběh provázený intuitivní hrou na MT nástroje, děti se mohou aktivně zapojit.

Pro školní kolektivy, ZUŠ - specifika celostní muzikoterapie v kontextu dalších muzikoterapeutických metod, okamžité a dlouhodobé účinky muzikoterapie, představení muzikoterapeutických hudebních nástrojů, aktivní techniky muzikoterapie, práce s kolektivem.

Pro firmy, pracovní kolektivy, manažerské týmy - podpora komunikace v kolektivu, muzikoterapeutické aktivní techniky, muzikoterapeutická relaxace v délce uzpůsobené potřebám zadavatele.

Délka a použité formy celostní muzikoterapie jsou vždy individuální, uzpůsobené věku a potřebám konkrétního kolektivu.