O zpěvu ...

Autor: Eva Motyčková
Zveřejněno: 06 listopad 2017

Toto pro mě překrásné vyjádření je pouze převzato od Nami Marie Halingten:


O ZVUKU - Na začátku byl zvuk. Vibrace kdesi v hloubce, spíše zachytitelná pocitem než myšlenkou. Zvuk, který předchází světlo. Vesmír se neustále dynamicky naplňuje životem a každá životní forma má svou píseň. Každá planeta, každá hvězda vibruje a zní prostorem. Jsou písně vnější a písně pod povrchem. A lidská bytost může naslouchat všemu, neb její uši jsou dvojí. Abychom se mohli podílet na vytváření harmonie, je třeba umět slyšet pod obojí. A také znát svou vlastní píseň, která, rozezněna do plnosti, dokonale ladí s písní veškerenstva. Ovládnout svůj hlas ve všech podobách znamená mít možnost spřádat jemná neviditelná vlákna života a vyšívat jimi vzory a obrazce do plátna prázdnoty. Neovládnout svůj hlas znamená setrvat v určitém sebepopření a chaosu.
Hudba je nejstarší a nejčistší forma magie. 
O ZPĚVU - Věřím, že zpěv jakožto nástroj svobodného vyjádření duše patří mezi základní schopnosti každé lidské bytosti. Možná jsme někdy uvěřili někomu, kdo nám řekl , že zpívat neumíme, avšak to byl jen jeden ze způsobů, jak umlčet naše duše a vzít nám naši sílu. 
Zpěv může být mnohem více, než jen vyprávění příběhu v písni... Může být spojením s něčím, co se nachází jinde. Schopností hovořit s jinými bytostmi přírody, vytvářet mosty do jiných světů, a také léčit duševní zranění. Když jsou současně otevřeny brány hlasu, těla, mysli a srdce, otevírá se prostor zázračnému. Proto má vždy zpěv ve všech tradičních kulturách zásadní a nenahraditelný význam. Proto je tak důležité vzít si svůj hlas zpět.

http://www.ondine.cz/about-us/
Používám skupinové i individuální hravé techniky k uvolnění a otevření hlasu, prozkoumávání jeho možností vyjádření. Práce nejen s hlasem, ale i s pohybem, imaginací a emocemi. Hlas jako nástroj k propojení těla s krajinami duše nám umožňuje prozkoumat zákoutí sebe sama. Zde nejde o to, kdo jak zpívá, jde o to, dovolit si to.