Prožitek celistvosti

Autor: Eva Motyčková
Zveřejněno: 07 prosinec 2017

Chci se podělit o obrovsky intenzívní prožitek, kterého se mi dostalo - jako klientovi - na MT relaxaci pro veřejnost, u mojí kamarádky Marušky R. v Žamberku, včera večer, dne 6. 12. 2017. 

Lehám si na karimatku, chumlám se do spacáku a snažím se uklidnit rozbušelé srdce – hlavou mi prochází intenzívní myšlenka, jestli moje kolegyně třeba nebude mít přede mnou trému…Tato myšlenka a s ní spojené emoce jsou ale o mě, ne o ní, uvědomuji si, zavírám oči, zklidňuji dech a začínám své vědomí z okolního světa koncentrovat už jen na sebe. S prvními tóny jsem již „tam“, alfa hladina se postupně prohlubuje, spolu s dechem a rozšiřujícím se vědomím se rozšiřuje i vnímání mého těla, které sahá teď minimálně 7 m do prostoru. Stále dobře vnímám, co se kolem mě děje, jak Marie hraje, kde se zrovna v prostoru nachází, ale důležitost těchto vjemů je rovná maximálně jednomu procentu z toho celého, co vnímám. Postupně mizí všechny myšlenky, existuje jen moje tělo bez hranic, které by ho oddělovaly od prostoru, jenom dech, který se prohloubil až do té míry, že musím otevřít pusu a dýchat do maxima možnosti mých plic – děje se to automaticky, aniž bych se o to snažila nebo to mohla ovlivnit. Nádech – výdech. Prostor a dech, nic víc. Moje tělo se již dávno rozpustilo, nemá hranice, ale vnímám kvalitu jeho vibrací. Každá buňka vibruje velmi silně spolu s nástroji. Nadechuji zvuky, vibrace, vydechuji, nejsem to již já, jen pulzace. Uvědomuji si přítomnost dalšího vědomí, svých energetických průvodců a žádám je, aby mi ukázaly, co je to prožitek vesmírné lásky. Dostává se mi okamžité „odpovědi“ formou obrovské dávky energie, z mého srdce se vytváří energetický sloup, koridor, kterým valí vysocevibrační energie, prochází skrze moje otevřené srdce a spojuje srdce naší planety Země s vesmírným Zdrojem. Nemám pro to jiné pojmenování, než „Zdroj“, počátek i konec, vědomí Všeho. Já jsem v proudu toho všeho, jen pulzace dechu a obrovská Láska, která se rozlévá každou mojí buňkou. Cítím svoji bytost sféricky, jako dokonalou součást celku. Mé tělo, které ale nemá hranice, z hmoty, která vibruje, plynule přechází do vyšších frekvencí všech energetických těl a dále se stává součástí všeho projeveného, součástí komplexního Vědomí našeho vesmíru. Jen Láska, vysokofrekvenční vibrační pole, a nádech a výdech, pulzace vzniku a zániku, pulzace rozšiřování a smršťování, pulz Života. Neexistuje čas. Vše je čas. Vše je TEĎ a to zároveň obsahuje minulost propojenou s budoucností. Tyto kvality jsou důležité jen pro naši mysl, jinak nemají význam. Dochází k probuzení mojí pánve, čistí se bloky z bederní páteře, které už několik měsíců čistím, veškeré křivdy, bolesti, zamrzlé emoce odcházejí, už je víc nezadržuji ve svém poli. Obrovská úleva, čistota, radost.

Muzikoterapie končí, já si vše uvědomuji, snažím se spojit se s fyzickým tělem, hýbat prsty na nohou a rukou, ale procházejí mnou takové energetické vlny, jsem tak rozvibrovaná, že se nemůžu posadit. Dýchám stále s otevřenými ústy, do plných plic, pomalu nutím své vědomí zúžit se opět do svého fyzického těla, abych se mohla vymotat ze spacáku. Je mi takové vedro! Chce se mi zakřičet nejvíc, co to jde, své hlubokobytostní „děkuju“, což také dělám, když na mě dojde řada při závěrečném sdílení. Intenzita mých prožitků možná děsí některé přítomné ženy, ale nemohu si to nechat pro sebe. Tento zážitek je obrovským darem pro další moji práci, utvrzení v tom, že „realita“ má mnoho vrstev, mnoho úrovní, že se lze prostřednictvím muzikoterapie spojit s Celkem a čerpat informace, hluboké vědění i léčit svá karmická zranění a uvolňovat zátěže bez toho, abychom se do nich museli znovu nořit. Dochází k posunu ve vnímání pojmu „vědomí“ a ztrácí se rozdíl mezi vědomím osobním a kolektivním – sdíleným informačním polem. Láska se stává hluboce citelnou kvalitou, vibrací, která otevírá cestu …. kam ještě?

Vše je propojeno. Ve vesmíru nejsou hranice. Jen v naší mysli. Děkuji za tento zážitek.

Můj příspěvek je určen těm, kteří netuší, co je možné zažívat ve změněných stavech vědomí. Můj příspěvek je určen mým kolegům, aby pochopili, jak je důležité na sobě stále intenzívně pracovat. Můj příspěvek je návodem, co je možné si dovolit... Můj příspěvek posílám dál, protože stojí za to ho sdílet.

Eva Motyčková, 7. 12. 2017

 

Přikládám odkaz na zajímavý článek, který popisuje stav alfa a možnosti z něj plynoucí. Jen dodávám, že jsem si jistá, že moje prožitky korespondují spíše s hladino delta, do které se také dostáváme při hře na muzikoterapeutické hudební nástroje a při bubnování. Každopádně i věda potvrzuje, že Schumannova frekvence je propojující komunikační hladinou naší planety - 7,83 Hz.