O harmonii ...

Autor: Eva Motyčková
Zveřejněno: 22 srpen 2018

Celostní muzikoterapie působí na mnoha úrovních zároveň. Obdržíme přesně to, co v danou chvíli potřebujeme. Ať je to emoční pohlazení, zklidnění myšlenek, načítání informací, odplavení stresu, doplnění životní energie, vyladění nerovnováhy, meditace, hluboké léčení. Muzikoterapeutická hudba v sobě obsahuje základní esenci - tvůrčí matrici - veškerého Bytí v našem Vesmíru. Je v přímé rezonanci s vibracemi samotného Zdroje, ze kterého můžeme všichni vědomě čerpat.

Zvuky jsou především vibrace. Hudební nástroje v přirozeném ladění prostřednictvím alikvótních tónů vytvářejí vibrace harmonické, tedy v přímé rezonanci se Zdrojem. Co je v harmonické rezonanci, vibruje zdravím. Jakákoliv odchylka od vesmírné harmonie, od vesmírného řádu, je prostě "vedle" - týká se to všeho, co vytváříme, čím se obklopujeme, hudby, našich vztahů, vibrací potravin, kosmetiky, materiálů, ze kterých si stavíme domy, vody, kterou pijeme, ... atd.

Tento rok - 2018 - a obzvláště toto léto nás velmi nutí naučit se rozlišit, které situace, věci, vztahy ... vibrují harmonicky a které ne.

Pokud následujeme intuici, ženský princip, daří se nám tvořit, uzdravovat sebe i naše vztahy, život harmonicky plyne a máme silný pocit vnitřního vedení. Jsme napojeni na sílu Zdroje. Pokud se vnitřně bráníme tento způsob fungování přijmout, zůstáváme v mysli, jdeme proti síle proudu, který nás nutí "přepnout" do intuice a jít z hlavy do srdce. Pak máme pocit, že je život těžký, protože vytváříme protitlak, pereme se s vesmírnou harmonií, stojí nás mnoho sil si tento stav "bytí vedle" udržet, energii Zdroje nejsme schopni plně využívat, parazitujeme energeticky na druhých. Je to hodně o strachu a odvaze překračovat své komfortní zóny a o důvěře, že jsme vedeni.

Nabízím proto pomoc formou celostní muzikoterapie, která má v tomto obrovskou sílu. Těším se na vás a děkuji, že mi důvěřujete být vaším průvodcem. 

 

... a ještě ...

Informace přijaté v noci během Lví brány z 8.8. na 9.8. 2018:

Zlatý řez obsahuje harmonické proporce. Zpěv a hudba, pokud jsou v přirozeném ladění, jsou v souladu s harmonií, přírodním řádem, obsahují tyto harmonické proporce. Každá otočka spirály zlatého řezu je kvantový skok. Naše vědomí následuje tuto harmonii, otevírá se do sfér, které jsou jinak neuchopitelné. Naše 3D realita uspořádala naše vědomí - naše vědomí bylo uvězněno ve struktuře čtverců a obdélníků. A nyní jsme na spirále vývoje v otáčce, která opouští struktury 3D reality, posouváme se výš. Tolikrát v minulosti již bylo pokřiveno to, co bylo v souladu se Zdrojem. Proto každý kontakt s harmonií, každý vibrační kontakt s ryzí přítomností Zdroje, který se touto harmonií projevuje, je velikým léčením a vstupem do vyšších sfér.