Podzimní rovnodennost na Lichnici s Mayi, Aztéky a Kogi

Autor: Eva Motyčková
Zveřejněno: 10 říjen 2018

 

Místo v srdci Evropy, v srdci České republiky, geomanticky zajímavé místo doslova za humny, navíc bývalý hrad Karla IV., který svá sídla budoval v souladu s posvátnou geometrií a alchymií ... byla to nevídaná zkušenost. Na jednom místě se setkávaly kořeny dávného vědění původních obyvatel Mexika, Guatemaly a Kolumbie s poněkud přetrhanými tradicemi našeho národa.  

Těch 14 dní s Mayi a Kogi se nesmazatelně vrylo širokou brázdou do mého energetického pole, do celé mojí bytosti. Zdánlivé nic na povrchu, hluboké věci v nitru. Změny uvnitř. Přesně to zapadá do toho, co se teď děje - mě i lidem okolo mě - uvědomění, že jsme multidimenzionální bytosti, propojené se Vším, s planetou Zemí, se sebou navzájem, s minulostí i budoucností, s Vesmírem.

Nelze již fungovat v oddělenosti. Vyčleňovat z celku to, co se nám líbí, a distancovat se od toho, co naše mysl považuje za projev něčeho nehezkého, studu hodného, špatného ... nálepek najdeme mnoho každý z nás. Systém založený na posuzování a odsuzování se pomalu stává nedůležitým, zbytečným, v porovnání se zkušeností Jednoty, celku, propojenosti, univerzální Lásky. Tyto ryze osobní zkušenosti přinášejí do života veliký klid, obrovskou vděčnost, sounáležitost a vyšší vědomí propojenosti se Vším, a z toho plynoucí velikou zodpovědnost za všechno, na co myslíme, jak jednáme, jak se chováme... Obracejí nás DOVNITŘ. Tam se nachází náš pevný základ, těžiště, o které se můžeme opřít, když se hýbe vše okolo nás. Vnitřní klid, harmonické propojení s Vesmírem. Pevný sloup, který nezboří nic vnějšího.  Úžasný pocit, že všechno v těle krásně proudí,plyne. Veliký klid. Hluboké léčení. 

Ceremonie nebyly jen divadlem, kde aktéři cosi drmolí, dělají naučené pohyby a my to z uctivé vzdálenosti kruhu sledujeme, jak se mohlo zdát pohledem náhodného turisty. Práce s energetickými úrovněmi, se kterými jsme - i když nevědomě, tak jsme - opravdu všichni - spojeni. Rezonancí vytvořené a sdílené vysokovibrační pole, které pulzovalo, které pracovalo, které přinášelo odpovědi i hluboké léčení. Vědomé pohyby sloužící k očištění našich bytostí, napojení se na energie, proudící z různých úrovní neviditelných světů, které nás prostupují.  Hluboké čištění, vracení se do rovnováhy tam, kde byla narušena, vytahování stagnujících a bolestivých forem, které byly rozpuštěny a pročištěny, nahrazeny novými kvalitami. Zářící Světlo vytahovalo Stíny. Je to v pořádku, žijeme v dualitě. Jin - Jang, světlo a tma, vše má své krajní polarity. Léčením získáváme pevnost uvnitř a silné vědomí rovnováhy, spolupráce polarit. Jednoty, která je "nad tím". Není nic špatně nebo dobře. Jsou jen dvě krajní kvality, které jsou obě nositeli určitého poznání. Stav rovnováhy je PŘIJETÍ polarit a BYTÍ v jejich středu. 

Zpočátku velmi abstraktní pro toho, kdo nic takového ještě nezažil. Ale nedalo se jen "stát stranou". Nečinně přihlížet. Už pouhá přítomnost v kruhu měla svůj hluboký význam pro každého z nás. Dotýkala se hluboce každého z nás. Možná se změny začnou projevovat později, u někoho přišly rychle, u někoho překotně. Otisk byl nesmazatelně zanechán.... Těším se na příště. Protože tohle byl jen začátek ♥

 

Alopé