Zvuk jako klíč

Autor: Eva Motyčková
Zveřejněno: 26 prosinec 2018

Všechny projevy ve zhmotněném vesmíru jsou ve své podstatě vibrace. I věda stále více potvrzuje, že vše, co ve vesmíru existuje, je ve své podstatě vibrace.

Existuje konkrétní vztah mezi tvarem nějaké věci a její vibrační frekvencí. 

Jsme komplexní, vzájemně propojená energetická pole světla a zvuku. Různé buňky našich orgánů a tělesného systému vyzařují zvukové vibrace (= frekvence), jež se propojují s dalšími buňkami a vytvářejí ucelenou buněčnou rezonanci. 

Ve skutečnosti je celé univerzum našeho těla chodící symfonií. Jsme zářivé vejcovité útvary kaskádovité energie, vytváříme mnohočetné kaskádovité zvukové rezonance. Naše tělo je stojící vlnou, vzorcem vytvořeným z mnoha sil. Spousta takovýchto vln, z nichž se naše tělo skládá, rezonuje se Zemí a je ovlivněno vibračními změnami, jimiž právě teď Země prochází. 

V této době prochází Země hlavním obdobím přeměn - mění se její vlastní rezonance i vibrace a nachází si novou rovnováhu. Proto se i rezonanční pole našeho těla nově adaptuje a vyvažuje (= kalibruje), a sice od nejmenších subatomárních částeček, přes atomy až po buněčnou úroveň. To vše ovlivňuje naše orgány a tělesné systémy. 

Tyto změny vytvářejí ohromný vnitřní biologický stres. Je to výzva pro fyzické tělo, která se někdy projevuje formou nemocí, vyčerpáním, letargií či nervozitou, mentálním a emočním rozrušením nebo nepokojem. V emocionální rovině se tento stres často manifestuje jako emoční labilita. 

Emoce jsou víceúrovňové jevy, jež souvisejí jednak s neurologickými vzorci našeho mozku, jednak s vibračními a zvukovými vzorci. Hormonální reakce našeho těla rovněž souvisejí s emočními změnami. Emoce ovlivňují rytmus dýchání, okysličování a složení krve. Každá emoce má svoji vlastní zvukovou signaturu, jež se odvíjí od vibrace dané emoce. Proto se lze na emoce dívat jako na hudební akordy. Některé z nich jsou melodické a uklidňující, jiné znějí skřípavě a nelibozvučně.

Dále je též pravdou, že zvuk neboli signatura emoce se ukládá v mezibuněčných rezonančních polích na specifických místech našeho těla. To znamená, že emoce, jako je třeba zlost, má zvukovou signaturu určité kvality, zabarvení, výšky a intenzity tónu. Tato zvuková signatura vyzařuje z buněk a buněčných rezonancí určitého místa našeho těla. Mnoho lidé cítí zlost v horní polovině hrudi a v okrajových částech paží. Smutek se často odehrává v srdci či okolo očí. Každá emoce nebo emocionální reakce vzniká v mezibuněčných rezonančních polích těla. Tyto emocionální reakce nebo vzorce specificky ovlivňují chemii a vzorce elektromagnetických polí našeho těla. 

Potlačovat emoce je nezdravé. Pěchování emocí dokonce vytvoří v biochemii těla odvetnou reakci. Úmyslně potlačená emoce se jeví jako hluboká zvuková signatura, jež vytvořila v buněčné struktuře našeho těla otisk. Pokud opakovaně potlačíme své emoční rezonance, může to poškodit naše tělo. Z neprožitých emocí vzniknou tělesné symptomy. Třeba vztek může vést k symptomu vysokého krevního tlaku. ...

Z energetického pohledu má každý stav vědomí svoji vlastní zvukovou signaturu. Pomocí zvuku lze vstoupit do těchto různých stavů. Jedná se o starověkou vědu, jež se dá zpětně dohledat v nejrůznějších tradicích na vaší planetě, používajících konkrétní zvuky či tóny k odemčení specifických úrovní vědomí. 

Další způsob využití zvuku souvisí s vlivem na fyzické procesy, a to především na procesy léčení. Fyzické procesy našeho těla čí těla jiné osoby lze ovlivnit vědomě tvořenými zvuky. Zvukové vibrace bezprostředně ovlivňují rezonanční pole mezibuněčných reakcí až po genetickou úroveň, ba dokonce ještě níže - až k atomárním a subatomárním úrovním. Klíčem je správné použití záměru, vědomí a zvuku. Tato trojice umožní reálně ovlivňovat fyzickou hmotu prostřednictvím vědomého zvukového projevu. 

Ve své podstatě je veškerá hmota - bez ohledu na svůj tvar - vibrace. Proto lze použitím správných vibrací přimět určitou věc k odpovídající rezonanční vibraci. 

...................

 

Volně přepsaný úryvek z knihy Moudrost Hathorů, Poselství dávné civilizace o tom, jak probudit a trénovat své interdimenzionální schopnosti. Tom Kenyon, ANCH BOOKS 2018