Zveřejněno: 21 listopad 2016

Letohrad 12.-13.11.2016, workshopy, přednáška, koncert, relaxace k Evropskému dni muzikoterapie

Více
...vyšší záměr...
Autor: Eva Motyčková
Zveřejněno: 01 listopad 2016

Nedávno jsem objevila v knize, která mě až tak nezaujala, pasáž, která jednoduše popisuje hluboké pravdy, ke kterým se už vědecké kapacity různých oborů pomalu a jistě dopracovávají ... výpisek z knihy "Psychická sebeobrana", Dion Fortune, Eugenika

Více
Moje nástroje hrají jinak
Autor: Eva Motyčková
Zveřejněno: 24 srpen 2016

Léto 2016 se v mnohém lišilo od let minulých. Například tím, že jsem si dokázala uspořádat své pracovní aktivity tak, abych mohla absolvovat celkem 3 kurzy celostní muzikoterapie různého zaměření. Další vzdělávání v celostní muzikoterapii a kolektivní muzikoterapeutické aktivity považuji totiž za nezbytnou – a také velmi příjemnou - součást svého MT působení. Že si odpočinu, načerpám sílu, obnovím a posílím vztah a souznění s přírodou, o tom jsem nepochybovala.  Získala jsem ale i další cennou věc – moje nástroje hrají totiž jinak!

Více
Zveřejněno: 13 srpen 2016

Tradice letních kurzů celostní muzikoterapie (CMT) zůstala zachována i v tomto roce. Vedle školních výcvikových soustředění studentů Celostní muzikoterapie 1, 2 a 3 proběhly i dva kurzy muzikoterapie pro veřejnost.

Více