Zveřejněno: 02 kvě 2013

Co v dnešní době rozumíme pod pojmem „léčení"? Většinou se nám vybaví situace, kdy nás obtěžující příznaky odrovnají natolik, že podnikneme vyčerpávající proceduru zahrnující několikahodinový pobyt v čekárnách lékařů různých odborností, opakování stále stejné anamnézy, jejíž záznam se tak stane součástí našich zdravotních karet a lékařských počítačových programů, odběry vzorků všech tělesných tekutin a snímky z přístrojů, které prosvítí naše těla skrz naskrz, abychom se – pokud máme štěstí – dozvěděli přesnou diagnózu a odešli od lékaře s receptem na nějaký z produktů farmaceutického průmyslu. Jestli zabere, či ne, ví v té chvíli málokdo. To je schéma léčení obvyklé v naší západní společnosti.

Více
Zveřejněno: 17 duben 2013

Moje cesta začala hledáním. Hledáním zdraví pro mé děti. Protože u mě bylo vše „v pořádku". To bylo mé přesvědčení v době, kdy jsem se hlásila na první energetický seminář. Moje hledání začalo objevováním světa energií okolo mě. Cítila jsem to, co mě nikdo neučil, cítila jsem vnitřně, že svět, který mi byl jako dítěti předkládán, není to jediné, čím se máme řídit.

Více
Hudba sama neléčí
Autor: Lubomír Holzer
Zveřejněno: 27 březen 2013

Před časem jsem vysvětloval rozdíl mezi hudbou a muzikoterapií na vlnách českého rozhlasu. Lidé si opravdu velice často myslí, že hudba je nějaké univerzální terapeutické médium, při jehož pouhém poslechu probíhá muzikoterapie. Pokud bychom tento fakt přijali, měli bychom být všichni a stále zdraví, šťastní a radostní. Skutečně tomu tak není, a nemůže být. Každý poslouchá nějakou hudbu a patrně i několik hodin denně. Mnozí lidé i většinu dne, tedy svého života. Hudba se line všude, kam přijdeme. V médiích, obchodech, restauracích, veřejných prostorách, vlacích i letadlech. Člověk se dnes takřka nemůže vyhnout nějakému poslechu hudby. Dělá nám to dobře? Přináší nám to radost a štěstí? Léčí nás to? Uzdravuje?

Více