Relaxace pro veřejnost v RC Radovánek

Skupinka je stále otevřená, můžete kdykoliv přijít mezi nás.

Těším se na v čase: neděle 1x za 14 dní od 19 hodin do cca 21:30 hodin!

Zvuky jsou především vibrace. Hudební nástroje v přirozeném ladění vytvářejí vibrace harmonické, tedy v přímé rezonanci se Zdrojem. Co je v harmonické rezonanci, vibruje zdravím. Jakákoliv odchylka od vesmírné harmonie, od vesmírného řádu, je prostě "vedle" - týká se to všeho, co vytváříme, čím se obklopujeme, hudby, našich vztahů, vibrací potravin, kosmetiky, materiálů, ze kterých si stavíme domy, vody, kterou pijeme, ... atd.

 

Na prožitou ...

Eva Motyčková