MT relaxace v Čáslavi

Muzikoterapeutická relaxace pro veřejnost v Čáslavi dne 15. února 2017

Srdečně Vás zveme do klubovny Domova mládeže VOŠ, SPŠ, OA Čáslav, kde se rozezní tóny muzikoterapeutických nástrojů a zpěvu. 

Kontaktní osobou pro přihlašování je paní Ing. Alena Majznerová, kontakt viz plakátek.

Těším se na vás,

Eva Motyčková