MT relaxace v Týništi nad Orlicí

Muzikoterapeutická relaxace pro veřejnost v Týništi nad Orlicí, úterý 31. ledna 2017

Srdečně vás zvu do koncertního sálu ZUŠ v Týništi nad Orlicí, kde pro vás tento večer budu hrát a zpívat. 

Kontaktní osobou pro přihlašování je paní Romana Švikruhová, kontakt viz plakátek.

Těším se na vás,

Eva Motyčková