Absolventský koncert studentů CM3

Absolventský závěrečný koncert studentů Celostní muzikoterapie 3 2016/2017 - 1.dubna 2017 v 17:00 hodin - Umělecké centrum Univerzity Palackého Olomouc

 Srdečně Vás zveme na náš absolventský koncert. Hrajeme na nástroje s přirozeným laděním - etnické, lidové, staré i klasické nástroje v ladění a¹=432 Hz.

Zazní písně praslovanské, muzikoterapeutické i moravské písně a balady. Koncert nás muzikoterapeutů s klienty, které máme dlouhodobě v terapeutické péči.

 

Přijďte to zažít!