Setkání muzikoterapeutů ve Svitavách

... s názvem Muzikoterapie je jen jedna

16. - 18.6. 2016 Svitavy