Pohádka v knihovně

Muzikoterapeutická pohádka v knihovně Jiřího Mahena, Brno, 23. listopadu od 17:00 hodin

Imaginativní příběh s velmi jednoduchým dějem provází a rámuje muzikoterapeutický intuitivní zpěv a hudbu na nástroje s přirozeným laděním – gong, buben djembé, fujarka, perkuse, didjeridoo, tibetská mísa apod. Účastníci mají možnost pocítit harmonické vibrace přímo na vlastním těle a do děje se aktivně zapojit. Muzikoterapeutická pohádka je ideální formou muzikoterapie pro malé děti, dokáže podnítit fantazii, zklidnit a navodit příjemnou relaxaci. Délka pohádky respektuje aktuální potřeby skupiny, trvá cca 30-40 minut.

 

podrobnosti zde