Relaxace v Jankovicích

Jankovice, Školička U Zvířátek

před prázdninami ještě 18. června od 18:30 hodin.

 

Zvuky jsou především vibrace. Hudební nástroje z přírodních materiálů, které používám, vytvářejí vibrace harmonické, tedy v přímé rezonanci se Zdrojem. Je to záležitost vztahů mezi základním tónem nástroje a částkovými = alikvótními tóny. Co je v harmonické rezonanci, vibruje zdravím. Jakákoliv odchylka od vesmírné harmonie, od vesmírného řádu, je prostě "vedle" - týká se to všeho, co vytváříme, čím se obklopujeme, hudby, našich vztahů, vibrací potravin, kosmetiky, materiálů, ze kterých si stavíme domy, vody, kterou pijeme, ... atd.


Přijďte se tedy znovu spojit s vesmírnou harmonií, objevit tuto harmonii v sobě. Procítit tento stav, naučit se znovu rozpoznávat, kdy se v něm nacházíte, pustit ho znovu do svého života, dovolte si měnit "vnější" realitu a tvořit novou již ze své vnitřní podstaty.

Tento rok nás velmi nutí naučit se rozlišit, které situace, věci, vztahy ... vibrují harmonicky a které ne. Které už máme jednou provždy z našich životů vypustit a které situace si máme do života vědomě přitáhnout. Již není cesty zpátky, pokud se chceme držet starých programů, život nám dává jasně najevo, že již nefungují! Pokud se ale rozhodněme vědomě a beze strachů tvořit ze své podstaty, vnější realita se začne proměňovat velmi rychle. 

Pokud následujeme intuici, ženský princip, daří se nám tvořit, uzdravovat sebe i naše vztahy, život harmonicky plyne a máme silný pocit vnitřního vedení. Jsme napojeni na sílu Zdroje a jsme průchozí, nic se nikde neměstná, nic nikde nechybí. Pokud se vnitřně bráníme tento způsob fungování přijmout a zůstáváme v mysli, jdeme proti tvořivé síle proudu, který nás nutí "přepnout" do intuice a jít z hlavy do srdce. Pak máme pocit, že je život těžký, protože vytváříme protitlak, pereme se s vesmírnou harmonií, stojí nás mnoho sil si tento stav udržet, energii Zdroje nejsme schopni plně využívat, parazitujeme energeticky druhých. Je to hodně o strachu a odvaze překračovat své komfortní zóny a o důvěře ve vnitřní vedení. 

Těším se na vás a děkuji, že mi důvěřujete. 

Eva Motyčková