.... Na svých stránkách jsem dlouhou dobu prezentovala metodu, kterou jsem dlouhé roky studovala. Ve chvíli, kdy jsem vystoupila z farmabyznysu a začala praktikovat muzikoterapii naplno, začaly se původní dogmata v mém životě rapidně a podstatně přetvářet. Nejen, že jsem přepsala některé články na svém webu do jemnější a osobními zkušenostmi podložené podoby, ale i v mé práci jsem si začala přicházet na postupy a způsob, který jsem upřednostnila před dogmatickým dodržováním vystudované metody. Začala jsem si nacházet svůj osobitý styl práce. Styl, který vychází z mých vlastních prožitků a zkušeností. Opustila jsem od propagování metody ve prospěch pevného postoje, díky kterému si stojím za svou vlastní prací.

Moje snaha přinést nové podněty do systému, který jsem vystudovala, se u mého učitele nesetkala s pochopením, naopak vyústila ve vyhození malého ptáčátka z hnízda a důkladné uzavření vstupních dveří. Jak jsem nyní za tuto velmi těžkou životní lekci vděčná! Mým dalším učitelem se stala Příroda, jakožto prvotní zdroj harmonie. Dále pak moje hudební nástroje a můj vlastní hlas. A pohonem moje vnitřní potřeba cítit harmonii, žít harmonii, předávat harmonii.

Já se ztotožňuji s tím, že používám hudební nástroje ručně vyrobené z přírodních materiálů, které jsou bohatým zdrojem alikvótních tónů. V nich je projevená vesmírná harmonie a skrze ně může probíhat naše léčení. Důležitým předpokladem léčení ale je člověk, skrze kterého vibrace proudí, stejně tak, jako u každé masáže, každého energetického léčení ... míra čistoty terapeuta se stává základním pilířem výsledku terapie. Míru čistoty terapeuta vnímám dokonce jako nejdůležitější faktor pro výsledek terapie. Proto hledejte terapeuty, kteří na sobě stále pracují. Kteří se nespokojí s tím, že mají v určité životní etapě úspěch a z něj potom žijí, aniž by na sobě dále a hlouběji pracovali.    

Na svém webu ale pro úplnost nechávám odkaz na stránky UP Olomouc: "Informace o studiu".

 

Vaše osobní cesta vás povede právě do těch zkušeností, které potřebujete prožít. Stejně, jako mě ta moje :-)