Definice Celostní muzikoterapie – PaedDr. Lubomír Holzer, Celostní muzikoterapie v institucionální výchově

Celostní muzikoterapie představuje samostatnou expresivně terapeutickou disciplínu. Z tohoto důvodu je nutné učinit pokus o její definování, o její vymezení vůči ostatním muzikoterapeutickým přístupům, školám a metodám. Jednoduchá a stručná definice není a nemůže být v našem případě po ruce.

Více