Metoda PaedDr. Lubomíra Holzera

Muzikoterapeutická metoda PaedDr. Lubomíra Holzera je založena na několika, avšak velmi podstatných, pilířích, které z ní dělají metodu opravdu univerzální, použitelnou pro „zdravé" jedince na jedné straně spektra, i klienty těžce postižené na druhé straně, kteří nedokáží komunikovat s okolním světem pomocí slov, dokonce tato metoda vykazuje úspěchy při použití u pacientů, kteří jsou v bezvědomí. Výzkumy na tomto poli stále probíhají.

Prvním ze základních principů celostní muzikoterapie (CMT) je důsledné používání pouze určitých muzikoterapeutických nástrojů, většinou pradávných, starověkých a lidových, které mají přirozené ladění, jsou vyráběny ručně, z přírodních materiálů a v muzikoterapeutické kvalitě. Právě díky těmto parametrům a v rukou osobnostně vyzrálého muzikoterapeuta je umožněn jejich terapeutický účinek. Přirozené ladění vychází z fyzikálních zákonitostí Univerza, je v souladu s principy posvátné geometrie a Přírodního řádu. V přirozeném ladění kmitají struny nástrojů, vzduchové sloupce, hlasivky nebo blána bubnu charakteristickým způsobem, při kterém se generují alikvótní tóny. Dochází k jejich zesílení do slyšitelné oblasti spektra. A právě specifické působení skrze alikvótní tóny dělá CMT tak a jedinečnou a široce použitelnou i u klientů, kde jiné metody aplikovatelné nejsou. 

„Stejně jako všechny barvy duhy jsou latentně přítomny v bílém světle, jsou alikvóty skrytými barvami zvuku".

Dalšími neméně podstatnými principy jsou repetitivnost, délka skladeb minimálně 8-10 minut, terapeutické používání modulovaného, rezonančního, vibračního, hrdelního a alikvótního zpěvu a hlavně proces přímé hudby, ve kterém se muzikoterapeut nachází za současného vědomého spolupůsobení smyslového, mimosmyslového a nadsmyslového vnímání, které muzikoterapeut používá vždy záměrně, zodpovědně a prospěšně.

Pro bližší seznámení s touto jedinečnou metodou doporučuji navštívit některý ze seminářů Celostní muzikoterapie. Také se můžete přihlásit na studium Celostní muzikoterapie při ICV UP Olomouc - viz tlačítko "Informace o studiu".

Podrobný popis muzikoterapeutické metody PaedDr. Lubomíra Holzera si můžete přečíst v přiloženém dokumentu zde (PDF - 935kB) .

Skripta Celostní muzikoterapie v elektronické podobě najdete zde (PDF - 2,01MB).

Další informace naleznete pod odkazy uvedenými na konci článku.