Sekce celostní muzikoterapie

Sekce sdružovala do roku 2017 všechny muzikoterapeuty – členy CZMTA s inklinací k celostnímu přístupu v muzikoterapii, muzikoterapeuty pracující metodou Celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera – CMLH (již vystudované), muzikoterapeuty studující zmíněnou metodu i muzikoterapeuty mající o tuto metodu zájem.

Vzhledem k rozdílným náhledům na další směřování asociace a fungování asociace jako garanta odbornosti došlo postupně k pozastavení činnosti sekce Celostní muzikoterapie a následně i k jejímu zrušení radou CZMTA, nikoliv valnou hromadou spolku. Paralelně došlo k formování a založení nové organizace - EACM, Evropské asociace celostní muzikoterapie.

Pro iluzornost nechávám na svých stránkách původní znění anotace sekce Celostní muzikoterapie, před jejím zrušením radou CZMTA:

Motto: Všichni lidé na celém světě poslouchají takřka stále nějakou hudbu. Hudba nás obklopuje, je součástí našich životů. Pokud by jakákoliv hudba měla sama o sobě léčebný či terapeutický potenciál, byli by všichni lidé na světě zdraví. Není tomu tak, cítíme v řečeném hluboký vnitřní rozpor, něco je patrně jinak. Hudba sama neléčí, naopak jsou typy hudeb, které člověku vyloženě škodí. Dýcháme znečištěný vzduch, pijeme chemicky upravenou vodu a tekutiny, jíme různě upravované a „ošetřené“ potraviny. Přežijeme to. Zrovna tak přežijeme i poslech „znečištěné“, hlavně technologicky a laděním deformované hudby. Východiskem a terapeutickým řešením se jeví již zmíněná muzikoterapeutická metoda. Celostní muzikoterapie, metoda CMLH přináší vědecký metodologický přístup, hlubokou analýzu zmíněných faktorů na podkladě historického studia hudby, muzikoterapie a lidské společnosti a nabízí empirickým výzkumem potvrzený systém muzikoterapeutických postupů a technik.

Sekce Celostní muzikoterapie pracuje od jara roku 2013, jejím obsahem je činnost:

 • Muzikoterapeutická (komunitní muzikoterapie, individuální i skupinová muzikoterapie, muzikoterapeutické koncerty, muzikoterapeutické pobyty)
 • Vzdělávací (kurzy, přednášky, metodická podpora)
 • Výcviková - zkušenostní, sebezkušenostní a supervizní
 • Publikační a výzkumná
 • Podpora a činnost v CZMTA
 • Rozvoj metody Celostní muzikoterapie
 • Pravidelná pracovní setkání sekce
 • Systematická práce na rozvoji a šíření muzikoterapie ve všech oborech a typech školství, sociálních služeb, zdravotnictví a ve všech oborech lidské činnosti i fungování společnosti a člověka
 • Podpora svých členů odborně, lidsky i profesně
 • Informace pro odbornou i laickou veřejnost o celostní muzikoterapii
 • Mezioborový dialog – muzikoterapie a lékařství, muzikoterapie a školství, muzikoterapie a sociální služby, muzikoterapie a společnost, muzikoterapie a legislativa

Sekce je otevřená všem muzikoterapeutům respektujícím, inklinujícím, a zajímajícím se o celostní přístup v muzikoterapii a metodu CLMH, kteří chtějí být aktivní a podílet se na činnosti sekce.

Celostní muzikoterapeuté pracují s klienty a pacienty v celém spektru zdravotním i sociálním a v plné šíři věkového rozpětí populace. Celostní muzikoterapii aplikují především v oblastech:

 • Školství - školství, speciální školství, základní umělecké školství, andragogika, ústavní výchova atd.
 • Zdravotnictví - pediatrie, neurologie, neonatologie, porodnictví, rehabilitace, psychiatrie, geriatrie, paliativní medicína apod.
 • Sociální oblasti - sociální rehabilitace, centra denních služeb, stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením a seniory, terapeutické komunity, služby následné péče aj.
 • Celospolečenských – ve všech typech lidské existence a činností, osobnostní rozvoj, transformace, rozvoj lidských schopností, regenerace psychických i fyzických sil, psychoemoční stabilita, prevence sociálně patologických jevů, prevence syndromu vyhoření a v mnohých dalších variantách a způsobech života člověka.

Sekce Celostní muzikoterapie je stále otevřená všem zvídavým muzikoterapeutům, kteří se chtějí hluboce a opravdově zajímat podstatou hudby samotné, možnostmi muzikoterapie, metodou celostní muzikoterapie CMLH a vším co s tím souvisí. Přivítáme ovšem i všechny ostatní, kteří budou mít zájem.

 

Sekci vedl do roku 2017:

PaedDr. Lubomír Holzer

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 603 212 337

www.muzikoterapie.net

Více informací najdete na webu EACM:
https://www.muzikoterapie.art/