Škola praktické muzikoterapie

 Přihláška a informace ke Škole praktické muzikoterapie 2017 / 2018 ke stažení zde (PDF - 1392kB) 

 

Lektorka: RNDr. et Mgr. Hana Sar Blochová

  •  VŠ STUDIUM:

- Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzikální chemie, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, chemická fyzika, 1984 obdržela doktorát přírodních věd

- Vysoká škola chemicko-technologická Praha, obor Chemie restaurování uměleckých děl - historické výtvarné technologie a znalectví

- Stáž na Filosofické fakultě Univerzity J.E.Purkyně v Brně, obor Výtvarná kritika

- Filosofická fakulta UK, obor Dějiny středověkého umění, 1991 obdržela titul Mgr.

  • HUDEBNÍ VZDĚLÁNÍ:

- sólový zpěv: prof. Marie Hřebíčková-Kozáková (4 roky), prof. Inge Švandová-Koutecká, zasl. umělkyně (5 let), specializace na zpěv středověku - Rebbecca Stewart, praxe orient. zpěvu

- ZUŠ: hra na klavír a varhany (12 let), zobcová a příčná flétna (4 roky) a harfa (3 roky)

  • HUDEBNÍ UMĚLECKÁ ČINNOST:

- umělecká vedoucí profesionál. souboru staré hudby Kvinterna (zpěv, varhany, harfa, flétny)

- spolupráce s českými i evropskými soubory staré hudby (zpěv, harfa, varhanní portativ)

- sólová zpěvačka a hráčka na repliky středověkých hudebních nástrojů

- koncertní činnost v ČR i v zahraničí, účast na mezinárodních hudebních festivalech (Itálie, Rakousko, Polsko, Francie, Rumunsko, SR, SRN, Turecko aj.)

- vlastní hudební tvorba (zastupována autorskými organizacemi OSA, INTERGRAM)

- autorka koncepce, scénáře či hudby multimediálních uměleckých projektů: MYSTICA 1998, ALCHYMIA 2000, TERRA MYSTICA - ŽIVLY 2003 (3D animace, světelný design, hudba Kvinterna), spoluautorka multimed. projektu EGYPT (scénická vystoupení jsou určena pro sakrální prostory s přirozenou akustikou, snaha o obnovu rituálního provedení umění)

- zakladatelka a ředitelka mezinárodního Festivalu staré hudby v Českém Krumlově v letech 1992 - 2012 (členem mezinárodní asociace CEFEMA)  

- medailon věnovaný uměleckým a filosofickým aktivitám Hany Blochové natočila v roce 2000 americká TV společnost Mega TV aj.

  •  MUZIKOTERAPIE A PRAXE:

- aktivní účast na muzikoterapeut. konferencích v Olomouci (přednášky, workshopy 2014-15)

- vlastní muzikoterapeutická praxe 2015 - 2017 (osobní konzultace a terapie)

- v roce 2015 založila soukromou dvouletou školu PRAKTICKÉ MUZIKOTERAPIE v Olomouci (v období 2015 - 2017 výuka a výcvik 12 - 23 muzikoterapeutů)

- v roce 2017 otevřela nový dvouletý cyklus Praktické školy muzikoterapie v Olomouci 

  • VYDANÁ CD, DVD:

S Kvinternou, ve spolupráci či sólově vydala 11 CD se středověkou, lidovou hudbou, world music i s vlastní tvorbou (vydavatelství ARTA-RECORDS): Písně doby Karla IV., Rituály středověku, Staré pověsti české, Alchymia, Středověké inspirace, Rosa enflorece, Krajina želobudná, Flos florum, Mystéria, Liber de Sancti Jacobi a Egypt.

Ve spolupráci vydala muzikoterapeutické DVD „Dvanáct posvátných kalichů“ (vliv zvukových krystalových mandal na spiritualizaci vědomí člověka při muzikoterapii) a DVD „Kosmické sítě“ - hudba a koncepce uměleckého filmu z díla doc. D. Puchnarové ak. mal.